Jdi na obsah Jdi na menu
 


Magické symboly

 

V magii se objevuje celá řada symbolů, proto by bylo užitečné se zmínit o několika z nich. Přehled pochopitelně není úplný, ale pro začátek snad bude stačit.

Kruh

Kruh symbolizuje ducha. Jedná se o nejuniverzálnější symbol magie. Jeho nepřerušená linie představuje dokonalost, věčnost a nekonečný cyklus stvoření, zániku a obnovy. Horizontálně dělený kruh značí silné protiklady obsažené v magické proměně: nižší stav skrytých schopností a vyšší stav vytržení a osvícení. Tři propojené kruhy symbolizují mystickou jednotu muže, ženy a ducha. Čínská magie takto zase označuje triádu země, nebe a lidstva.

Kříž

Spojuje dva protiklady, a to jak horizontálně, tak vertikálně: nebe a zemi; život a smrt; světlo a tmu. Někdy se lze setkat s křížem jako znakem stromu života, což souvisí s předkřesťanským uctíváním přírody (zejména stromů). Křesťanský kříž je základním symbolem křesťanů. Symbolizuje Krista, který se obětoval za lidstvo. Je často používán jako magické zaklínadlo. Labarum kombinuje řecká písmena chí (c) a ró (r), tvořící první část slova „chreston“ (dobré znamení). Ankh je v současnosti velmi populární, zejména mezi mládeží. Tento egyptský znak reprezentoval kříž života. Povšimněte si, že slučuje solární, falický i vaginální symbol. Představuje posvátnou tradici a vědění získané magickým zasvěcením. Má poetické jméno Klíč k Nilu. Keltský kříž (neboli kříž vepsaný do kola a přesahující jeho obvod) vznikl asi 1 500 let př. n. l. Jedná se o stylizované zobrazení loukotí a ráfu. Používá se jako znak slunce a jeho životadárné síly. V podobě amuletu slouží pro usmiřování nadpřirozených sil a ochranu ve válce. Svastika se hojně používá jako doplněk run. Její původ vystopujeme na Středním východě, jakož i v obou Amerikách. Symbolizuje otáčející se Slunce a vyjadřuje štěstí, zdraví a blahobyt. Oblíbená je zejména v Indii, kde ji malují na prahy, aby zahnala zlé duchy. V dobách, kdy byli křesťané pronásledováni, ji používali jako své tajné znamení. Proto se jí říká Crux dissimulata nebo také Crux gammata (protože je složená ze čtyř písmen L).

Oko

Oko v sobě spojuje znaky vnějšího (materiálního) a vnitřního (duchovního) světa. Vyjadřuje cestu k moudrosti a osvícení. Může však symbolizovat i temné síly (např. známé uhranutí). Jedním z běžných magických symbolů je oko prozřetelnosti. To vyvolává božský vhled a nebeskou ochranu. Najdeme je např. na velké pečeti Spojených států. Třetí oko známe především z hinduismu. Bůh Šiva má třetí oko (čákru) na čele. Představuje nejvyšší moudrost a nadpřirozené schopnosti. V Egyptě byl jedním z nejuctívanějších božstev Hór, strážce osudů lidstva. Jeho všudypřítomný a bdělý pohled vyzařoval dobrodiní. Hórovo oko tak bylo nejposvátnější znamení egyptské magie. Islámský amulet, oko moudrosti, vypadá jako kruh vepsaný do mandorly (protnutí dvou kruhů; tvarem je podobný mandli). Výsledkem je symbol lidského oka.


Pentagram


Pentagram je odjakživa symbolem magie. Ale od roku 1800 je už symbolem jen bílé magie a černá si vybrala svůj vlastní.

Elementy


...jsou také označovány jako živly. Oheň je symbolizován červeným trojúhelníkem a představuje ničivý živel. Patří ke znamení Lva a jeho (křesťanským) patronem je sv. Marek. Vzduch má ve znaku modrý (někdy také žlutý) trojúhelník. Reprezentuje těkavý živel. Spadá pod znamení Vodnáře a patronaci sv. Matouše. Voda bývá značena modrým, na vrchol postaveným trojúhelníkem. Symbolizuje tekutý živel; patří ke Štírovi a sv. Janovi. Poslední element, zemi, poznáme dle zeleného trojúhelníku, postaveného na vrchol. Země je zástupcem živlu stálosti. Přísluší jí znamení Býka a jejím patronem je sv. Lukáš.


Trio


Je symbolem nejsilnější síly dobra- Moci tří.. Je symbolem toho,že moc tří je spojena v jednom velkém kruhu(kruh představuje sílu magie).


Ačko


Symbol dává nositeli neomezenou moc ničit a spůsobovat škodu- symbol nejsilnější moci zla- Zdroje


Hexagram

Tento symbol jsi vybrala černá magie potom co začal být pentagram symbolem bílé.


Smyčkovač

Tento symbol jsi černá i bílá magie kreslila dříve na kameny a věřili,že jim to dodá sílu do boji proti sobě. Dnes si tento simbol kreslí démoni na stěny v podsvětí,aby bylo zašifrované..


Duo snake

Je symbole astrální projekce(moc-těla se rozdvojí s tím,že pravé tělo upadne do jakéhosi kómatu. Symbol se kreslil na zdi..


Starší symbol Moci tří

Toto byl dříve symbol Moci tří. Nyní se používá jen jako obrázek pro spojení síly tří..(kreslí se při rituálech na papír,který se nakonec spálí).

 
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

pravopis

(Zdeněk, 20. 4. 2019 20:13)

Proč licitovat o způsobu psaní ptravopisu. Kdo se věnuje těmto vědám ví, že to není podstatné.

Jsi a si

(Ten néznamej, 1. 8. 2014 11:23)

Víš? Jako web je hezký no ale chyby můžou to zkazit... Jsi a si, simboly i když to mělo být symboly. Ale jinak v pořádku. Asi... No.. Spůsobovat by mělo spíš být způsobovat. No to je vše co jsem asi zaznamenal jako nevhodné :D pěkný web děkuju.

Čeština

(Adam, 17. 6. 2013 19:58)

Chtělo by to potrénovat češtinu ;-)